THAIEDP

Thai Electronic Data Processing

THAIEDP -  Thai Electronic Data Processing

Thoroughbred Basic

  • รับพัฒนาระบบงาน และปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมที่เขียนด้วย Thoroughbred Basic ในทุกๆเวอร์ชั่น
  • ติดตั้งระบบงานแบบเช่าใช้รายเดือน ครบวงจรตามความต้องการใช้งานในแต่ลโปรแกรมของคุณ สามารถเลือกใช้งานระบบใดก็ได้ เช่น ใช้เฉพาะ ระบบงานเจ้าหนี้,ลูกหนี้,สต๊อก,บัญชี เป็นต้น
  • ง่ายสะดวกต่อการใช้งาน เพียงแค่มีอินเตอร์เน็ตก็สามารถออนไลน์เข้ามาใช้งานที่เซอร์เวอร์ของเราได้เลย
  • สนใจติดต่อได้ที่ เชียงราย ไอที เซ็นเตอร์ 053-742980-2
Category: Uncategorized

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*