Thai EDP

Thai Electronic Data Processing

Thai EDP - Thai Electronic Data Processing

SCO UNIX

รับติดตั้ง SCO OPENSERVER 5,6 สำหรับองค์กรธุรกิจต่างๆ ที่ต้องการอัพเกรด เครื่องเซิร์ฟเวอร์ แต่มีปัญหาฮาร์ดแวร์ไม่รองรับ
เราสามารถจัดการให้ได้