THAIEDP

Thai Electronic Data Processing

THAIEDP -  Thai Electronic Data Processing

แก้ไขออนไลน์ไม่ได้

ลิงค์ไฟล์การแก้ไข คลิ๊กที่นี่ -> แก้ไขปัญหาออนไลน์สาขา

วิธีเช็คค่าไอพีปัจจุบัน ฝั่งสํานักงานใหญ่ กรณีสาขาออนไลน์ไม่ได้ ให้เปิดเวป checkip.org เมื่อโหลดหน้าเวปแล้วจะปรากฏเลขไอพีปัจจุบัน  แล้วแจ้งให้สาขาทราบ โดยวิธีป้อนเลขไอพีในโปรแกรมออนไลน์ของสาขาให้ดูตามคู่มือ

Category: Uncategorized